Česky English

Turistika v okolí

Turistická známka č. 654 - Město betlémů Třešť

Místo
Jihlava
Typ

Historické město jihozápadně od Jihlavy s renesančním zámkem, sloužící AV ČR.

Více

Turistická známka č. 619 - Kralice nad Oslavou

Místo
Třebíč
Typ

Obec a tvrz východně od Náměště nad Oslavou, místo vytištění Bible Kralické, která zde má svůj památník.

Více

Turistická známka č. 595 - Foglarova Sluneční zátoka

Místo
Havlíčkův Brod
Typ

Tábořiště v údolí Sázavy u Světlé nad Sázavou, spjaté s legendárním chlapeckým oddílem, vedeným Jaroslavem Foglarem.

Více

Turistická známka č. 594 - Orlovská myslivna

Místo
Pelhřimov
Typ

Tábořiště severně od Humpolce, spjaté se vznikem českého skautingu - Junáka.

Více

Turistická známka č. 576 - Michalův Statek - Pohleď

Místo
Havlíčkův Brod
Typ

Historická lidová expozice v dochovaném statku u řeky Sázavy, východně od Světlé nad Sázavou.

Více

Turistická známka č. 567 - Polná

Místo
Jihlava
Typ

Jedno z nejstarších moravských měst, spjaté se stejnojmenným hradem, renesančně a barokně přestavěným. Zachovalé židovské gheto.

Více

Turistická známka č. 548 - Chřenovice

Místo
Havlíčkův Brod
Typ

Romantické zříceniny strážního hradu na severním břehu Sázavy, po proudo od Ledče nad Sázavou.

Více

Turistická známka č. 541 - Tvrz Melechov

Místo
Havlíčkův Brod
Typ

Zbytky středověké tvrze na úpatí stejnojmenné majestátní hory (709 m.n.m.) jihovýchodně od Ledče nad Sázavou.

Více

Turistická známka č. 540 - Karasín

Místo
Žďár nad Sázavou
Typ

Nově vybudovaná rozhledna s občerstvením na turistické křižovatce jižně od vodní nádrže Vír I.

Více

Turistická známka č. 522 - Klášter Želiv

Místo
Pelhřimov
Typ

Původně gotický klášter benediktinů, později hrad Trčků z Lípy. Dnešní barokní podoba kláštera premonstrátů je dílem J.B.Santiniho.

Více